კატეგორიები

დალაგება:

სამედიცინო კომრესორები

SB4-8.OLD10HK სამედიცინო უზეთო კომპრესორი

Remeza
დეტალები

სამედიცინო სპირალური უზეთო კომპრესორი

Remeza
დეტალები

სამედიცინო სპირალური უზეთო კომპრესორი (ავზი 270 ლ)

Remeza
დეტალები

სამედიცინო სპირალური უზეთო კომპრესორი (ავზი 500 ლ)

Remeza
დეტალები

სამედიცინო სპირალური უზეთო კომპრესორი (მულტიბლოკი)

Remeza
დეტალები